gogonemonesiPR.jpg

 

이름 : GoGonemonesi(뱀게임)

분류 : 캐쥬얼 게임

가격 : ¥100

언어 : 영문

제작자 : (CFF)MinSuc.Choi

지원버전 : 1.5이상

스토어 : 안드로이드 마켓

 

  *유료버전

gogonemonesiQR.jpg

 

 

*무료버전

Free gogonemonesi 로 검색 하시면됩니다.

(유료버전과 다소 차이가 있습니다)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  barrelRoulettePr3.jpg